Róka Regina az iskolában
- (A jóság erősebb, mint a rosszaság!)

Végre kezdődik az iskola! Bagoly tanító néni már nagyon várta ezt a napot. Jöttek a gyerekek: Sün Samu, Őz Ödön, Mókus Marci, Ló Leopold, Mackó Misi, Szarvas Szilvi és Egér Eszter. Mind csupa jókedvű erdei kisdiák. Szeretettel ölelgette magához valamennyit a meleg szívű Bagoly tanító néni. Hatalmas barna pöttyös szárnya alatt volt hely valamennyiüknek.

Új kisdiák is érkezett. Egy nagyon büszke rókalány. Emelt fővel állt a tanterem ajtajában.

–        Gyere ide, Regina! Szeretnélek bemutatni az osztálytársaidnak – szólította Bagoly tanító néni.

De Regina nem akart odamenni.

–        Láttam én már ezeket a gyerekeket. Ismerem őket.

–        Kérlek, gyere ide!

–        Hát jól van – mondta nyafogva Regina és lassan odalépegetett az osztály elé. Farkát elegánsan billegette járás közben.

–        Kedves gyerekek! Új osztálytársatok lesz. Róka Regina. Fogadjátok sok szeretettel! Segítsetek neki beilleszkedni az iskolába! – Majd Reginához szólt: – Regina! Kérlek, mutatkozz be!

–        Róka Regina vagyok. Királyi származású.

–        Ó! – csodálkoztak a gyerekek.

–        Ki szeretné, hogy Regina mellé üljön? – kérdezte a tanító néni.

–        Én – mondta a mindig szelíd Sün Sámuel.

–        Én viszont nem szeretnék, te tüskés! Egyedül akarok ülni – jelentette ki Regina.

–        Jó, akkor ülj ebbe a padba, ahol nem ül senki – engedte meg a tanító néni. Majd a táblához fordult és írni kezdett: „Nyári élményeim”.

Ám abban a percben, ahogy elfordult, az új kislány kiöltötte rá a nyelvét. Egér Eszter ezt viccesnek találta és cincogva nevetett. De a többiek csúnyán néztek rá, így abbahagyta a vigyorgást.

–        Gyerekek! Kérlek, írjátok le a legszebb nyári élményeteket!

A gyerekek elővették a fogalmazásfüzetüket és írni kezdtek. De Regina nem írt, hanem csak bámult ki az ablakon. Óra végén üres füzetet adott be.

Kicsöngettek. Bagoly tanító néni ismét a gyerekekhez fordult.

–        Kedveskéim! Tanítsátok meg Reginát, hogy hogyan kell az udvaron játszani! Mondjátok el neki, hogy mit szabad és mit nem. Most pedig szaladjatok! Élvezzétek a játékot!

A gyerekek kifutottak. Regina is kiment. Az udvaron azonban nem akart játszani a többiekkel, pedig körjátékba kezdtek.

–        Meg nem fognám a koszos kezüket! – suttogta magában.

Ő más mókát talált ki. Szétrúgta a kicsik homokvárát és letördelte a tavaly ültetett csemetefák ágait. Épp a hinta deszkáját akarta széttörni, amikor észrevette Mackó Misi:

–        Hát te meg mit csinálsz?

–        Semmi közöd hozzá!

–        Márpedig van! Ezt a hintát mi készítettük.

–        Elég rozoga hinta. Nem lennék rá olyan büszke.

–        Én pedig büszke vagyok rá! És nem hagyom, hogy tönkretedd!

–        Nem? Majd meglátjuk! – azzal máris ropogtatta a hinta ülőkéjét, hogy összetörje.

De Mackó Misi sem volt rest. Ellökte onnan Róka Reginát. Ekkor azonban furcsa dolog történt. Regina a földre vetette magát és visítani kezdett:

–        Nekem jött ez a buta mackó! Bánt!

A hangos kiáltozásra odafigyelt Bagoly tanító néni is.

–        Mi történt? – kérdezte.

–        Bántott! – sírdogált Regina.

–        Tényleg bántottad?

–        Tönkre akarta tenni a hintánkat! Ellöktem.

–        Ha így történt, akkor mindkettőtöket meg kell büntetnem. Menjetek be, nem játszhattok tovább a szünetben.

Duzzogva bementek.

–        Erről te tehetsz, te elkényeztetett kis rókalány!

–        Minek kötöttél belém? Így jár az, aki királyi származásúba köt bele!

–        Tudd meg, hogy sohasem leszek a barátod, mint ahogy ebben az iskolában senki sem.

–        Kit érdekel?

Míg ők odabent civakodtak, lassan eltelt a szünet. Becsöngettek. Bejöttek a gyerekek. Ekkor Mackó Misi felállt és így szólt:

–        Tanító néni, gondolkodtam. Bocsánatot kérek, hogy magam intézkedtem. Szólnom kellett volna, hogy Róka Regina tönkre akarja tenni a hintánkat. Többé nem fordul elő!

–        Jól van! Megdicsérlek, hogy erre magadtól rájöttél! – simogatta meg Mackó Misi buksiját a meleg szívű Bagoly tanító néni.

A többi tanuló döbbenten hallotta, hogy milyen csúnya dolgot tett Regina. Úgy döntöttek, hogy szóba sem állnak vele.

De valaki mégis szóba állt: Bagoly tanító néni. Valahányszor elment a kislány mellett, mindig megsimogatta a fejecskéjét. Ha egy aprócska dolgot is jól csinált, máris megdicsérte. Csodálkoztak is a gyerekek. Hogy lehet vele ilyen kedves? Pedig Regina gyakran a nyelvét nyújtogatja rá, és csúnya pofákat vág, ha elmegy mellette. Nem kellene vele ilyen szépen bánni!

De Bagoly tanító néni másként gondolta. Ő sajnálta Reginát. Valamit tudott, amit a gyerekek nem. Tudta azt, hogy a jóság erősebb, mint a rosszaság. És igaza is lett!

Egy napon Regina már nem grimaszolt többet, amikor elment mellette a tanító néni. Sőt, a nyelvét sem öltötte rá a háta mögött. Jólesett neki, hogy megdicsérték a rajzát. A fogalmazást is megírta, és alig várta, hogy hallja, milyen ügyes volt!

Lássatok csodát! Regina megváltozott! Igyekvő, szófogadó, jó kislány lett belőle. Már az udvaron sem húzódott el a társaitól. Sőt, beállt a körjátékba. – Persze csak úgy, hogy Bagoly tanító néni kezét fogta. – A tanító néni szeretete megtörte szíve keménységét.

Ezt a gyerekek is észrevették. Lassanként elkezdtek barátkozni vele. Regina igazán kedves gyerek lett! Jól lehetett vele fogócskázni, bújócskázni, hintázni és homokozni. Amikor új kisgyerek érkezett az osztályba, elsőként jelentkezett, hogy ő mutathassa meg, mi a helyes, hogyan kell itt viselkedni. Beilleszkedett az osztályba, jó tanuló lett és jó barát.

Bagoly tanító néni pedig nagyon örült, hogy ilyen értékes, kedves, szófogadó kislánnyal gazdagodott tanulóinak tábora.

Judit néni