TUDTAD?

– A bibliai időkben az emberek nem a templomba, hanem a templomhoz jártak? A templom az áldozatbemutatás helye volt, nem a közösségápolásé, ezért az emberek a templom udvarában találkoztak, nem magában az épületben.

– A mi gyülekezeteink nem a templomot, hanem a zsinagógát mintázzák? Jézus idejében a zsinagógákban tartották az istentiszteletet, itt olvasták a Tórát (Mózes könyveit) és itt imádkoztak együtt. Mivel mi is ezt tesszük, nem templomnak hívjuk az épületeinket, hanem imaházaknak, vagy gyülekezeteknek.

– A mennyben is van templom? Amikor Isten megparancsolta Mózesnek a sátortemplom megépítését, akkor megmutatta neki az eredetit, a mennyei mintát és ahhoz hasonlóra kellett a földit is építenie.

Isten jelenlétének jelképe, a templom

Isten mindig is vágyott arra, hogy együtt lakjon az emberekkel. Már az Édenkertben is úgy olvassuk, hogy Isten eljött minden este, hogy találkozzon Ádámmal és Évával.

Amikor azonban a bűn megjelent a világunkban, Isten már nem mutatta meg magát testi valójában, hanem közvetett módon, jelképek, vagy hírnökök által lépett kapcsolatba az emberrel.

A templom egy ilyen jelkép, amely Isten jelenlétét közvetíti az ember felé.


Mózes idejében Isten egy egészen konkrét leírást adott arról, hogy miként építsék meg az első templomot. Mivel akkoriban Isten népének nem volt saját országa, hanem egyik helyről a másikra vándorolt, a templomnak könnyen szállíthatónak, gyorsan lebonthatónak és ismét felépíthetőnek kellett lennie. Ez volt a sántorszentély.

A sátorszentélynek három fő része volt:

az udvar (itt volt az áldozati oltár, és a mosakodáshoz használt rézmedence), a szentély (ide vitte be a pap naponta az áldozati állat vérét, itt volt a szent kenyerek asztala, a füstölőoltár és a hétágú mécsestartó) és a szentek szentje (ide csak a főpap léphetett be évente egyszer, hogy Isten megbocsátását közvetítse a nép felé, itt volt a frigyláda a Tízparancsolat kőtábláival).

Salamon idejében Izrael már saját országgal, szép fővárossal rendelkező, letelepedett nép volt, ezért Salamon megépítette az első szilárd templomot.

Ezt nevezik első templomnak.

Salamon Kr. e. 960-ban építette ezt a káprázatos épületet. Az építés folyamatának nagyon méltóságteljesnek kellett lennie, így a helyszínen nem kopácsolhattak, hanem a köveket kifaragott állapotban szállították oda. Az épület falait alkotó kövek nem látszottak ki, nemes fával (libanoni cédrussal) és arannyal borították őket. Mivel Izraelben nem készítettek emberi alakot ábrázoló, vagy Istent bemutató szobrokat (gondolj csak a második parancsolatra, ahol Isten megtiltja a bálványimádást), a templomot természeti motívumokkal, aranyból készült szőlőfürtökkel és gránátalmákkal díszítették. A salamoni templom volt az akkori világ egyik legszebb és legpompásabb épülete, egészen Kr. e. 587-ig, amikor is Nebukadneccár (régiesen Nabudokodonozor) a babiloni seregek élén elfoglalta Jeruzsálemet és leromboltatta azt.

 

Gábor bácsi