Vágd ki őket, és ha van otthon faspatulátok (fagyispálcátok), akkor ragaszd rá őket! Legyenek nálad minden nap, így eljátszhatod az aznapi történetet.

Lukács 1,11-13

„Ekkor megjelent neki az Úr angyala, és megállt az illatáldozati oltár mellett jobb felől. Amikor Zakariás meglátta, megrettent, és félelem szállta meg. De az angyal így szólt hozzá: Ne félj, Zakariás, meghallgatásra talált a te könyörgésed: feleséged, Erzsébet fiút szül neked, akit nevezz Jánosnak.”

A következő 24 napban Jézus születéstörténetének különböző részeiről fogunk beszélni. Hát nem izgalmas? Ma Zakariásról lesz szó. Zakariás és felesége Erzsébet (róla holnap fogunk többet tanulni) feddhetetlenek voltak Isten előtt. Tudod, hogy az mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nem tettek semmi rosszat. A szívükben közel voltak Istenhez.

Egy napon megjelent egy angyal Zakariásnak, és azt mondta neki, hogy fia fog születni. Aztaaa! Zakariás már nagyon öreg volt, és nem gondolta, hogy az ő korában még születhet gyermeke. A hitetlensége miatt Isten némává tette. Egészen addig nem tudott beszélni, ameddig a fia meg nem született.


Feladat:

Próbáljunk meg nagyon csendesek maradni egy percig. Cssssss! Nincs beszéd! El tudnád képzelni, hogy hosszú ideig ilyen csöndben legyél?